استفاده از ظرفیت‌های سنتی در کنار ابزار مدرن باعث جهش در حرکت است

خبرگزاری ایسنا

یعقوبعلی نظری در آئین پایانی رویداد ملی فهما که امروز، ۲۳ اردیبهشت‌ماه در هتل آفتاب ولایت مشهد برگزار شد اظهار کرد: ظرفیت‌های سنتی بسیار خوبی داریم. در عین حالی که از لازم است از ظرفیت‌های جدید و مدرن  لازم به صورت دقیق، جدی و گسترده استفاده شود، اما ظرفیت‌های منحصر به فرد ما همان ظرفیت‌های سنتی هستند. 

وی افزود: این ظرفیت‌های سنتی شامل هیات‌های مذهبی و جلسات قرآن است که به صورت مردمی فعالیت می‌کنند. از طرفی ظرفیت‌های اعتقادی قدرتمندی وجود دارد. استفاده از ابزار مدرن در کنار ظرفیت‌های سنتی که اختصاصی و ویژه ما نیز هستند، ما را در راستای نیل به اهداف به صورت جهشی پرتاپ خواهد کرد.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: مسجد پایگاه فوق‌العاده، تطهیرکننده، کنترل‌کننده و جهت دهنده است و اگر جایی اشتباه صورت گیرد، فضای مسجد باعث اصلاح آن خواهد شد. لذا تاکید بر مسجد در ارتباط با تمام عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی در برخی موارد اقتصادی نیز موثر است و موضوعیت دارد.

نظری تصریح کرد: مردم در تمام بخش‌ها قاعده اصلی ما هستند. از طرفی ما تشکل‌های بسیاری داریم که قاعده مردمی دارند. بر این اساس مهم است که هماهنگی میان آن‌ها صورت گیرد، چراکه دارای اهداف مشترک هستند. این تشکل‌ها بر پایه مردمی و بر اساس مسجد است، اما  در صورتیکه ارتباط با تشکل ها مدیریت شود، می‌توان از این ظرفیت بیشتر استفاده کرد. 

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: اگر بتوانیم با اتکا به مولفه های اساسی، عناصر اصلی تاثیرگذار، جهت‌ده، حرکت‌دهنده و فوق‌العاده را با توجه به اینکه زمینه هم‌افزایی و همپوشانی وجود دارد، پیش رو داشته باشیم، با اعمال مدیریت‌ها به سمت تحقق اهداف نیز  حرکت خواهیم کرد.

استفاده از ظرفیت‌های سنتی در کنار ابزار مدرن باعث جهش در حرکت است