هیچ نگرانی در تأمین مرغ استان قزوین نداریم

خبرگزاری ایسنا

سعید ابیت اظهار کرد: در اولین روز اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها تعداد ۶۸ تن مرغ در سطح استان قزوین توزیع شد.

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان قزوین در ادامه بیان کرد: با توجه به تقاضای زیاد مردم جهت خرید مرغ و عدم امکان تأمین نیاز بازار از طریق مرغ گرم، اداره کل پشتیبانی امور دام نسبت به توزیع گسترده مرغ منجمد درسطح استان اقدام کرد که خوشبختانه توانست آرامش مناسبی را در بازار تقاضای مرغ در استان به وجود آورد.

بنا بر اعلام روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین، این مسئول گفت: باتوجه به ذخیره‌سازی مناسب مرغ و گوشت در سردخانه‌های تحت پوشش اداره کل پشتیبانی امور دام استان مردم عزیز هیچ گونه نگرانی در خصوص تامین مرغ و گوشت قرمز مورد نیاز نداشته باشند.

اتهای پیام

هیچ نگرانی در تأمین مرغ استان قزوین نداریم