آماده هرگونه بسترسازی در حوزه جامعه دانشگاهی هستیم

خبرگزاری ایسنا

روح اله متفکرآزاد روز دوشنبه، نهم خردادماه، در اجلاس سراسری روسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در دانشگاه تبریز، اظهار کرد: قبلاً مشوقات لازم در خصوص ارتباط دانشگاه‌ها با صنایع وجود نداشت، اما اکنون رایزنی‌ها با صنایع استان‌ها در سطح استانداران انجام و اعتبارات لازم از این حوزه برای دانشگاه‌ها فراهم می‌شود. ضمن آنکه قانون حمایت از تولید دانش بنیان، بسیاری از دغدغه‌ها را رفع کرده است.

وی افزود: تحول در همه‌ی امور، از سوی دانشگاه‌ها آغاز می‌شود. لذا نباید تنها در تولید علم و فناوری بسنده کنیم؛ بلکه دانشگاه‌ها باید حکمرانی علمی را نیز جرو اهداف خود قرار دهند و همه باید رؤسای دانشگاه‌ها را در راستای رسیدن به این هدف همراهی کنیم.

به گزارش ایسنا، متفکر آزاد با اشاره به مجموعه‌ی ربع رشیدی، خاطرنشان کرد: این مجموعه ۸۰۰ سال قبل به‌عنوان دانشگاهی تمدن ساز فعالیت می‌کرد که می‌تواند الگو و نمونه‌ای برای سایر دانشگاه‌ها باشد.

آماده هرگونه بسترسازی در حوزه جامعه دانشگاهی هستیم