مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی: عرضه ارز به ۳.۷ برابر سال گذشته رسید

خبرگزاری تسنیم :

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی گفت: روزانه بیش از 100 میلیون دلار در بازار رسمی نیما معامله میشود، حدود 70 درصد بیشتر از پارسال. عرضه ارز بصورت اسکناس در بازار متشکل هم تاکنون 3.7 برابر مدت مشابه پارسال است. 
واقعیت بازار ارز این است، روان، در دسترس و با قیمت های مبتنی بر ساز و کار عرضه و تقاضا.

مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی: عرضه ارز به ۳.۷ برابر سال گذشته رسید