افزایش ۵۲ درصدی عرضه گوشت قرمز در آذرماه در کشتارگاه‌های رسمی

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران؛ بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۸۸۰۹ تن، ۵۲٫۴ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در آذر ۱۴۰۰ جمعاً ۵۴٬۹۴۷ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۸٬۸۰۹ تن، ۵۲٫۴ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۲۱٬۷۴۴ تن، بز و بزغاله با ۳٬۳۶۸ تن، و سایر انواع دام با ۱٬۰۲۶ تن، به‌ترتیب ۳۹٫۶ درصد، ۶٫۱ درصد و ۱٫۹ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در آذر ۱۴۰۰ با ماه مشابه سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده افزایش ۵۲ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در آذر ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ برای گوسفند و بره ۷۶ درصد، برای بز و بزغاله ۲۳ درصد، برای گاو و گوساله ۴۱ درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش ۴۵ درصد، و برای شتر و بچه‌شتر ۴۴ درصد افزایش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در آذر ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل (آبان) در حدود ۰٫۳ درصد کاهش داشته است.


افزایش ۵۲ درصدی عرضه گوشت قرمز در آذرماه در کشتارگاه‌های رسمی