میزان برداشت نفت‌خام و میعانات گازی لحظه‌ای رصد می‌شود

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سجاد خلیلی سرپرست معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت با انتشار مطلبی در حساب توئیتری خود از بررسی طرح «رصد لحظه‌ای مقدار برداشت نفت‌خام و میعانات گازی» در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گفته سرپرست معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت منافع حاصل از طرح «رصد لحظه‌ای میزان برداشت نفت‌خام و میعانات گازی» عبارت‌اند از:
۱. شفاف‌سازی تراز هیدروکربوری کشور؛
۲. رفع ابهام از ارقام تحویل و تحول مواد نفتی؛
۳. تشخیص و کنترل میزان هدررفتگی مواد نفتی؛
۴. ایجاد بستر مناسب برای عقد قرارداهای فروش خوراک به مشتریان؛
۵. تسهیل در پیاده‌سازی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.

در متن این طرح آورده شده است: برای رصد لحظه ای میزان برداشت نفت خام و میعانات گازی از چاه تا نقطه تحویل به پالایشگاه‌ها و پایانه‌های صادراتی و موجودی مخازن در بنادر و پالایشگاه‌ها و همچنین موجودی فرآورده‌های نفتی در خطوط لوله و مخازن نیازمند سامانه‌ای دقیق برای مبارزه با فساد در این امور هستیم.

گزارش کامل طرح «رصد لحظه‌ای میزان برداشت نفت‌خام و میعانات گازی» در لینک آورده شده است.

ب


https://critter.ir/23/01/2022/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%ae%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%b9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%84/