تیم جدید دیپلماسی کارشناسان خبره و توانمندی را در مذاکرات دارد

خبرگزاری ایرنا :

حمیدرضا ترقی شامگاه شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره اهمیت مذاکره هوشمندانه ایران در راستای منویات مقام معظم رهبری گفت: تیم مذاکره  ایرانی در دولت قبل روش های مختلف نرمش وار را در مذاکرات در پی گرفت اما نتیجه مثبتی برای کشورمان در بر نداشت.

وی ادامه داد: شیوه مذاکره تیم جدید ایرانی از موضع قدرت بوده و با توجه به خواسته های به حق ایران ، غربی ها به مرور در حال عقب نشینی بوده  و مجبور هستند به خواسته های ایران تن دهند.

ترقی با بیان اینکه دولت قبل حل مشکلات را به مذاکرات گره زده بود،  افزود: تیم جدید دیپلماسی ایران، کارشناسان خبره و توانمندی را  در مذاکرات به  همراه دارد و این موجب می شود تا دقت بیشتری روی متون صورت گیرد.

تیم جدید دیپلماسی کارشناسان خبره و توانمندی را در مذاکرات دارد