برگزیده‌ بهترین شاهکارهای ادبی ایران چاپ شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه‌کتاب‌های «به‌گزین» شامل مجموعه شاهکارهای ادبی ایران با گزینش سیدعلی موسوی گرمارودی، به‌تازگی توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این‌مجموعه ١۴ جلدی کوششی برای برگزیدن برخی از برجسته‌ترین آثار نظم و نثر گذشته است که وجه غالب آن‌ها را حکایت و داستان تشکیل می‌دهد. موسوی‌گرمارودی در مجموعه به‌گزین کتاب‌های بعد از قرن پنجم هجری را گزینش کرده که وجه اشتراک آن‌ها این است که هریک سرشار از حکایت‌هایی است با محتواهایی گوناگون و اغلب موضوع آن حکایت‌ها، برانگیختن دانش‌اندوزی و خردورزی و حکمت عملی(اخلاق) و یا رویدادهایی است که در زندگی گذشتگان ما روی داده است.

هفت‌جلد نخست به‌گزین به‌ترتیب به آثار «تاریخ بیهقی»، «سفرنامه» ناصرخسرو، «شاهنامه فردوسی»، «سیرالملوک سیاست‌نامه» خواجه‌نظام‌الملک توسی، «قابوس‌نامه» عنصرالمعالی، «کلیله و دمنه» و «چهار مقاله» نظامی عروضی سمرقندی اختصاص دارد.

«گلستان سعدی»، «بوستان سعدی»، «جوامع‌الحکایات و لوامع‌الروایات»، «فرج بعد از شدت» قاضی ابوعلی ‌المحسن تنوخی، «روضه خلد» مچدخوافی، «آثارالوزرا» سیف‌الدین حاجی بن نظام عقیلی و «لطائف‌الطوائف» جلدهای هشتم تا چهاردهم این مجموعه را تشکیل می‌دهد.

قیمت کتاب‌های این‌مجموعه، بین ٢۶ تا ٩۴ هزار تومان تعیین شده و علاقه‌مندان برای خرید مجموعه کامل آن باید ۷۰۰هزارتومان پرداخت کنند.

برگزیده‌ بهترین شاهکارهای ادبی ایران چاپ شد