آخرین مصوبات شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، در جلسات اخیر شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی، با ساخت داستانی بلند به نرگس قول دادم به تهیه‌کنندگی هاشم مرادی، نویسندگی هاشم مرادی، رضا کاویانی، مریم عبدالله نژاد و کارگردانی رضا کاویانی، داستانی بلند شرم به تهیه‌کنندگی هاشم علی اکبری و نویسندگی و کارگردانی آرش تقوا شعار، داستانی کوتاه اشک و بغض به تهیه‌کنندگی مصطفی خوبرو، نویسندگی و کارگردانی سروش خوبرو و داستانی کوتاه نامه‌های دیوار به تهیه‌کنندگی محمدهادی کریمی، کارگردانی و نویسندگی حمید غفاریان ننه کران موافقت شد.

آخرین مصوبات شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی