دبیر کارگروه تحول سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منصوب شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، در حکمی مهرداد باقری را به‌عنوان دبیر کارگروه تحول این سازمان منصوب کرد.

متن حکم به این شرح است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر مهرداد باقری

با سلام

با توجه به ضرورت بررسی موضوع تحول در سازمان اسناد و کتابخانه ملی و با عنایت به مراتب دانش و سوابق و تجربه جنابعالی، به موجب این حکم شما را به «دبیری کارگروه تحول سازمان اسناد و کتابخانه ملی» منصوب می‌کنم و تقاضا دارم نسبت به تحقق مسائل مهم به شرح زیر و با رعایت دقت و سرعت اهتمام لازم را به عمل آورید:

تشکیل کارگروه تحول سازمان با حضور مدیران و صاحبنظران حوزه تحول

تعیین محورهای اولویت دار تحول سازمان در دوره مدیریتی جدید

شناسایی ظرفیت های راهبردی و ماموریت های جدید سازمان متناسب با تحولات فناورانه و اقتضائات پیرامونی

تشکیل جلسات کمیته تحول سازمان و جمع بندی نظرات و دیدگاه ها در قالب تدوین سند تحول سازمان

پیشنهاد الزامات ساختاری و سازمانی متناسب با چارچوب سند تحول سازمان

تشکیل کمیته راهبری سند تحول و رصد و پایش اجرایی سازی سند تحول در سازمان

بدیهی است تمامی معاونین و مدیران سازمان همکاری لازم را با کارگروه به عمل خواهند آورد.

دبیر کارگروه تحول سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منصوب شد