مسئولان گروه‌های انجمن دفاع مقدس معرفی شدند

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جلسه انجمن علمی دفاع مقدس ایران برگزار و مسئولان گروه های تخصصی و کمیته های اجرایی آن با حضور اعضای انجمن علمی دفاع مقدس ایران معرفی شدند.

عناوین و مسئولین گروه های تخصصی انجمن علمی دفاع مقدس ایران:

۱. گروه مطالعات مدیریت و فرماندهی در دفاع مقدس: احمد غلامپور
۲. گروه مطالعات میراث فرهنگی و گردشگری دفاع مقدس: علی دارابی
۳. گروه مطالعات اجتماعی، فرهنگی و هنری: علی محمد نائینی
۴. گروه مطالعات مهندسی دفاع مقدس: علی رضا عندلیب
۵. گروه مطالعات بهداری دفاع مقدس: نصراله فتحیان
۶. مدیریت مطالعات نظامی: حسین ‌ولی وند زمانی
۷. گروه مطالعات آینده پژوهی دفاع مقدس: حسن اشتری
۸. گروه مطالعات سیاسی و روابط بین‌الملل: لطفعلی بختیاری
۹. گروه مطالعات زنان و خانواده در دفاع مقدس: مینو اصلانی
۱۰. گروه مطالعات فقهی و حقوقی در دفاع مقدس: محسن اسماعیلی
۱۱. گروه مطالعات روحانیت، حوزه های علمیه و مساجد در دفاع مقدس: حجه الاسلام و المسلمین حیدر مصلحی
۱۲. گروه مطالعات تاریخ و ادبیات دفاع مقدس: عباس بایرامی
۱۳. گروه مطالعات منابع انسانی و بسیج در دفاع مقدس: ابوالقاسم شکری
۱۴. گروه صنایع دفاعی در دفاع مقدس: مصطفی محمد نجار
۱۵. گروه مطالعات جغرافیای دفاع مقدس: محمد اخباری

عناوین و مسئولین کمیته های انجمن علمی دفاع مقدس ایران:

۱. دبیر و مسوول کمیته هماهنگی و اجرایی: علی اصغر جعفری
۲. کمیته آموزش و پژوهش: مهدی امیریان
۳. کمیته پیشکسوتان دفاع مقدس: محمد تقی عصار
۴. کمیته پذیرش و منابع انسانی: مریم شادی
۵. کمیته طرح و برنامه: محمود عرب اسماعیلی
۶. کمیته روابط عمومی و امور بین الملل : علیرضا عسگری
۷. کمیته انتشارات: داوود صالحی
۸. کمیته مالی و پشتیبانی: یاسر گریوانی

هیئت مدیره انجمن علمی دفاع مقدس ایران روز چهارشنبه نهم تیرماه سال ۱۴۰۰در اولین مجمع عمومی انجمن علمی دفاع مقدس ایران ۲۱ نفر کاندید هیئت مدیره و دو نفر کاندید بازرس انتخاب شدند که با رای اعضای پیوسته انجمن، سرلشکر رحیم صفوی، بهمن کارگر، احمد غلامپور، محسن اسماعیلی، علی اصغر جعفری ، حسین ولی وند زمانی و حسن اشتری به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند و همچنین مینو اصلانی، سردار لطفعلی بختیاری، علی دارابی به عنوان عضو علی البدل انجمن و نیز علی محمد نایینی و مریم شادی به عنوان بازرسان انجمن انتخاب شدند.

مسئولان گروه‌های انجمن دفاع مقدس معرفی شدند