کتاب «دیپلماسی اقتصادی» منتشر شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «دیپلماسی اقتصادی؛ روندها و چشم‌انداز منطقه‌ای و جهانی» نوشته سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، رضا توکلی و امیرحسین عرب‌پور به‌عنوان اولین تألیف اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) به‌تازگی به‌طور مشترک توسط دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران چاپ و منتشر شده است.

اثر حاضر با طرح این ایده که ادبیات نظری دیپلماسی اقتصادی باید در بستر فهم مؤلفه‌های نظم‌جهانی کنونی آموخته شود، در بخش اول به موضوعاتی از قبیل انقلاب‌های فناورانه، تطور معنایی مفهوم قدرت، وابستگی‌متقابل، جهانی‌شدن، تجارت‌آزاد، نظام مالی‌بین‌الملل دلار پایه و منطقه‌گرایی پرداخته است.

بخش دوم از این اثر تألیفی به تجربه دیپلماسی اقتصادی چین (به عنوان کاندیدای قدرت آینده نظم جهانی) و دیپلماسی‌اقتصادی ترکیه (به عنوان کاندیدای قدرت منطقه‌ای) در سطوح راهبردها، سیاست‌ها و اقدامات توجه کرده است.

کتاب نامبرده شامل دو بخش با عناوین مبادی و مبانی نظری و تجربه کشورهای منتخب با نگاه به جهان پیش‌رو است.

در بخش اول دو فصل با عنوان بنیان‌های نظری دیپلماسی اقتصادی در جهان کنونی و مفهوم‌شناسی دیپلماسی اقتصادی آمده است.

در بخش دوم هم سه فصل با عناوین دیپلماسی اقتصادی و چشم‌انداز نظم پیش‌روی جهانی، چین؛ قدرت جهانی و ترکیه؛ قدرت منطقه‌ای آمده است.

نتیجه‌گیری هم بخش پایانی اثر است.

درمعرفی این اثر آمده است:

فهم چندسطحی از سیاست‌خارجی کشورها، و واقعیات عقبه جهان‌بینی آن، دو مقوله مهم و اساسی است که در فضای تعاملات بین‌المللی نقطه اتکای مهم و اساسی برای درک موضوع دیپلماسی و بویژه دیپلماسی اقتصادی است.

پرواضح است، جهان کنونی مؤلفه‌هایی یافته است که مخصوص به این دوره تاریخی است. این مؤلفه‌ها یا همان واقعیات مقیّد به زمان، بخشی از لایه جهان‌بینانه سیاست خارجی و به‌دنبال آن بسترهای شکل‌گیری دیپلماسی در عصر حاضر است.

تصور حضور در میان باشگاه قدرت‌های نوظهور، متوقف به طراحی و پیاده‌سازی گونه‌ای کارآمد، پویا و مؤثر از دیپلماسی اقتصادی است. از سوی دیگر، شناخت تجربه قدرت‌های نوظهور در حوزه دیپلماسی اقتصادی به‌مثابه فهم صحیح از کیفیت روابط دوجانبه هر کشور با قدرت‌های پیش‌روی نظم جهانی است.

بروز و ظهور قدرت‌های نوظهور و رفتارهای برخی کشورهای جهان نظیر چین، ترکیه، هند، برزیل، آفریقای جنوبی و … حاکی از داعیه پی‌ریزی نظم جایگزین جهانی است. جمع میان تجربه‌های این کشورها، پس از فهم سازگار با اقتضائات تاریخی دیپلماسی اقتصادی، مهم‌ترین گام از دانش سیاست‌گذاری این امر است که بایستی در اختیار متصدیان امر و اندیشه‌ورزان قرار گیرد.

امروزه با توجه به این‌که جمهوری اسلامی ایران با شرایط بین‌المللی دشواری روبه‌رو شده است، استفاده از این تجارب و سیاست‌ها و راهبردها، و رسیدن به الگوی بومی در پیاده‌سازی دیپلماسی اقتصادی، حائز اهمیت است. این تجربه‌ها، نمونه‌های عینی از تشکیل دولت‌های تجاری و اجرای دیپلماسی اقتصادی در ضمن فهم صحیح از مؤلفه‌های کنونی نظم جهانی مانند وابستگی متقابل، تجارت آزاد، انقلاب‌های فناورانه، منطقه‌گرایی و رژیم‌های بین‌المللی به‌شمار می‌آید که با منطق نوشتار حاضر مطابقت قابل‌توجهی دارد.

کتاب «دیپلماسی اقتصادی؛ روندها و چشم‌انداز منطقه‌ای و جهانی» نوشته سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، رضا توکلی و امیرحسین عرب‌پور با قیمت ۱۱۰ هزار تومان به طور مشترک از سوی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران چاپ و منتشر شده است.

کتاب «دیپلماسی اقتصادی» منتشر شد