مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور از فردا آغاز می‌شود

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس چرخه انتخابی تیم ملی، تنها ۶ مدال آور رقابت‌های جهانی نروژ از حضور در این رقابت‌ها معاف هستند و سایر کشتی گیران مدعی پوشیدن دوبنده تیم ملی باید در این مسابقات که بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد شرکت نمایند و نفراتی که از این مسابقات معاف نیستند در صورت غیبت از چرخه‌ی انتخابی تیم ملی کنار گذاشته خواهند شد.

همچنین به دلیل اهمیت بسیار بالای این رقابت‌ها سهمیه‌های اضافی برای استان‌های مازندران (۱۰ نفر)، تهران (۵ نفر) و لرستان (۵ نفر) که در رقابت‌های نروژ نماینده داشته اند، در نظر گرفته شده است.
طبق اعلام کادر فنی، خروجی مسابقات قهرمانی کشور به شرح زیر است:

الف: نفر اول ضمن باقی ماندن در چرخه انتخابی تیم‌ملی، مستقیماً به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام خواهد شد.
ب: نفرات دوم و سوم مشترک در چرخه باقی خواهند ماند و مجوز حضور مستقیم در جام‌تختی را به دست خواهند آورد.
ج: به سایر کشتی‌گیرانی که در رقابت‌های قهرمانی کشور در جمع نفرات اول تا سوم قرار نگیرند، این مجوز داده خواهد شد تا در رقابت‌های انتخابی جام‌تختی حضور پیدا کنند.

برنامه برگزاری این مسابقات به شرح زیر است:

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور از فردا آغاز می‌شود

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور از فردا آغاز می‌شود